+420777754770
info@kvark.eu
U Lučního jezu 11
České Budějovice

O nás

Společnost KVARK s.r.o. byla založena 24.03.1997 jediným vlastníkem a jednatelem panem Josefem Kostkou. Zkušenosti zakladatele firmy zasahují až do roku 1990 kdy působil dva roky v projektové kanceláři a posléze čtyři roky jako stavbyvedoucí hornorakouské kamenické firmy. Ve stejném období byla Josefem Kostkou sen. založena i zámečnická firma zabývající se výrobou a instalací ocelových schodišť, pojezdových bran, oplocení aj..

Od samého počátku působíme v oblasti dodávek stavebních prací počínaje drobnými stavebními úpravami a údržbou, montáží kamenických výrobků až po výstavbu a rekonstrukce rodinných domů, rekreačních objektů a bytů. V návaznosti na tuto výstavbu nabízíme i výrobu a montáž ocelových konstrukcí. V současné době máme za sebou desítky úspěšných realizací v České Republice, Rakousku a Německu.

Naše díla vykazují ve všech směrech známky prvotřídní kvality. Nabízíme svým klientům seriozní přístup od plánování až po konečnou realizaci. Díky dlouholeté spolupráci s vybranými firmami z regionu, jsme schopni pokrýt i navazující požadavky našich zákazníků.